Odbrana doktorske disertacije (Marije Petronijević)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost, da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije dipl. farmaceuta Marije Petronijević, pod naslovom:

Farmakoepidemiološka studija spontano prijavljenih hepatotoksičnih reakcija na lekove i biljne dijetetske suplemente“.

Javna odbrana je zakazana za sredu 27.11.2013. godine u 14,00 časova u Svečanoj sali na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Katarina Ilić, vanredni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Dr Herve Le Louet, vanredni profesor, Henri Mondor University Hospital and Univeriste Paris est-Creteil (UPEC)
  3. Prof. dr Nenad Ugrešić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  4. Dr Silva Dobrić, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu
  5. Prof.dr Slavica Erić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet