Odbrana doktorske disertacije (Ana Micov)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl.farmaceut Ana Micov javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Antinociceptivni efekat, mehanizam dejstva i interakcije levetiracetama u modelima somatskog, visceralnog i neuropatskog bola“.

Javna odbrana je zakazana za petak 22.11.2013. godine u 12,00 časova u Svečanoj sali na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Radica Stepanović-Petrović, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  2. Doc.dr Maja Tomić, docent, Univerzitet u Beogradu -Farmaceutski fakultet
  3. Prof.dr Nenad Ugrešić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
  4. Prof.dr Sonja Vučković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Medicinski fakultet
  5. Doc.dr Mirjana Milovanović, docent, Univerzitet u Beogradu-Fakultet veterinarske medicine