Odbrana doktorske disertacije (Gorana Veinović)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl.farmaceut Gorana Veinović javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Uticaj uslova kultivisanja na rast, razmnožavanje, preživljavanje i morfološke odlike vrsta Borrelia afzelii, Borrelia garinii i Borrelia burgdorferi sensu stricto“.

Javna odbrana je zakazana za sredu 13.11.2013. godine u 13,00 časova u Svečanoj sali na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Jelena Antić - Stanković, vanredni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr Eva Ružić - Sabljić, vanredni profesor, mentor, Univerzitet u Ljubljani - Medicinski fakultet
  3. Prof. dr Marina Milenković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  4. Prof. dr Biljana Božić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Biološki fakultet
  5. Prof. dr Radovan Čekanac, vanredni profesor, Univerzitet odbrane u Beogradu - Medicinski fakultet VMA, Beograd