Odbrana doktorske disertacije (Brankica Filipić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farm. Brankica Filipić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom „Funkcionalna karakterizacija CmbT transportera odgovornog za višestruke rezistencije na strukturno različite supstrate u soju Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363“

Javna odbrana je zakazana za četvrtak 14.11.2013. godine u 10,00 časova u Amfiteatru broj 2 na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Jelena Antić - Stanković, vanredni profesor, mentor,  Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Dr sc Nataša Golić, naučni savetnik, mentor, Univerzitet u Beogradu - Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd
  3. Dr sc Milan Kojić, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu - Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd
  4. Doc. dr Branko Jovčić, docent, Univerzitet u Beogradu - Biološki fakultet
  5. Doc. dr Katarina Nikolić, docent, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet