Odbrana doktorske disertacije (Dragica Knežević Ilić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat mr sci Dragica Knežević Ilić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Komparativna analiza procesa, sistema i regulativa u izradi i primeni matičnih ćelija i drugih ćelijskih terapija

Javna odbrana je zakazana za petak 15.11.2013. godine u 12,00 časova u Svečanoj sali na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Snežana Savić, vanredni profesor, mentor,  Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr Ljiljana Tasić, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Prof. dr Bela Balint, naučni savetnik, Institut za transfuziologiju i hemobiologiju VMA, Beograd