Održana svečana dodela diploma

U subotu 19.10.2013. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu,  održana je svečana dodela diploma za studente integrisanih osnovnih i master akademskih studija (tzv. “bolonjci”) koji su Fakultet upisali počev od školske 2006/07 godine, a koji su diplomirali u periodu od juna 2012. godine zaključno sa decembrom 2012. godine, i studente koji su studije upisali po “starom programu” , a koji su diplomirali u periodu od jula 2012. do decembra 2012. godine.