Odbrana doktorske disertacije (Tijana Rakić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farm. Tijana Rakić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom „Hemometrijsko unapredjenje razvoja metoda tečne hromatografije kroz matematičko modelovanje i nove funkcije hromatografskog odgovora“

Javna odbrana je zakazana za četvrtak 24.10.2013. godine u 12,15 časova u Amfiteatru 4 na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Doc. dr Biljana Stojanović, docent, mentor,  Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr Darko Ivanović, redovni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Doc. dr Zorica Stanimirović, docent, Univerzitet u Beogradu - Matematički fakultet