Odbrana doktorske disertacije (Marija Milić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farmaceut Marija Milić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Uticaj supstanci selektivnih za pojedine podtipove benzodiazepinskog mesta vezivanja GABAA receptora na ponašanje pacova u Morisovom vodenom lavirintu.

Javna odbrana je zakazana za petak 18.10.2013. godine u 10,00 časova u Svečanoj sali na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Miroslav Savić, vanredni profesor, mentor,  Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr Nenad Ugrešić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Prof. dr Dubravko Bokonjić, redovni profesor, Univerzitet odbrane u Beogradu - Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije