Odbrana doktorske disertacije (Ivana Aleksić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farmaceut Ivana Aleksić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Uticaj faktora formulacije i procesnih parametara na karakteristike granulata dobijenih postupkom topljenja u uredjaju tipa fluidizirajućeg sistema.

Javna odbrana je zakazana za četvrtak 17.10.2013. godine u 12,15 časova u Amfiteatru broj 4 na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Jelena Parojčić, vanredni profesor, mentor,  Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr Svetlana Ibrić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Prof. dr Stanko Srčić, redovni profesor, Univerzitet u Ljubljani - Farmaceutski fakultet