Svečana dodela diploma

Svečana dodela diploma za studente integrisanih osnovnih i master akademskih studija (tzv. “bolonjci”) koji su Fakultet upisali počev od školske 2006/07 godine, a koji su diplomirali u periodu od juna 2012. godine zaključno sa decembrom 2012. godine, i studente koji su studije upisali po “starom programu” , a koji su diplomirali u periodu od jula 2012. do decembra 2012. godine, upriličiće se u subotu 19.10.2013. godine u 11,00 časova, u Amfiteatru broj 1 na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, Vojvode Stepe 450.

Zbog potrebe potpisivanja prijema diplome potrebno je da diplomirani studenti dođu u Odsek za nastavu i studentska pitanja u 9,30 časova.