Odbrana doktorske disertacije (Višnja Popović)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farmaceut Višnja Popović javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Analiza sekundarnih metabolita i ispitivanje farmakološke aktivnosti odabranih vrsta roda Laserpitium L. (Apiaceae).

Javna odbrana je zakazana za ponedeljak 30.09.2013. godine u 16,30 časova u Amfiteatru 3 na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Silvana Petrović, redovni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr Radica Stepanović-Petrović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Prof. dr Marina Milenković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  4. Dr sc. Marjan Niketić, viši naučni saradnik, Prirodnjački muzej, Beograd
  5. Dr sc. Arne Heyerick, naučni saradnik, Fakultet farmaceutskih nauka, Univerzitet u Gentu, Belgija (Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ghent University, Belgium).