Odbrana doktorske disertacije (Srđan Joksimović)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farmaceut Srdjan Joksimović javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Značaj modulacije pojedinih podtipova benzodiazepinskog mesta vezivanja GABAA receptora za ispoljavanje bihevioralnih efekata benzodiazepina.

Javna odbrana je zakazana za ponedeljak 30.09.2013. godine u 15,00 časova u Svečanoj sali na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Miroslav Savić, vanredni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr Nenad Ugrešić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Prof. dr Dubravko Bokonjić, redovni profesor, Univerzitet odbrane u Beogradu - Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije