Odbrana doktorske disertacije (Nemanja Kolašinac)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farmaceut Kolašinac Nemanja javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Karakterizacija binarnih čvrstih disperzija desloratadina izrađenih metodom topljenja i sprej oblaganja.

Javna odbrana je zakazana za ponedeljak 30.09.2013. godine u 13,00 časova u Svečanoj sali na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Svetlana Ibrić, vanredni profesor, mentor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr Jelena Parojčić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  3. Dr Branka Grujić, naučni saradnik, Galenika a.d., Beograd