Odbrana doktorske disertacije (Dubravka Bigović)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farmaceut Dubravka Bigović javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Karakterizacija suvih ekstrakata cvasti smilja, Helichrysum plicatum DC. i ispitivanje njihove antioksidativne, citotoksične, spazmolitičke i antimikrobne aktivnosti.

Javna odbrana je zakazana za subotu 28.09.2013. godine u 12,00 časova u Amfiteatru 3 na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Zorica Đurić, redovni profesor, mentor,  Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Dr Nebojša Menković, naučni savetnik, mentor, Institut za proučavanje lekovitog bilja “Dr Josif Pančić”, Beograd
  3. Dr Katarina Šavikin, naučni savetnik, Institut za proučavanje lekovitog bilja “Dr Josif Pančić”, Beograd
  4. Dr Tatjana Stanojković, naučni saradnik, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd
  5. Prof. dr Suzana Branković, vanredni profesor, Univerzitet u Nišu - Medicinski fakultet