Svečani prijem studenata I godine integrisanih akademskih studija

Svečani prijem studenata I godine integrisanih akademskih studija biće upriličen na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, Vojvode Stepe 450 u ponedeljak 30.09.2013. godine u 14 časova u Amfiteatru broj 1.

Studentima I godine će 30.09.2013. godine, posle svečanog prijema, biti održana prezentacija izbornih predmeta za I semestar. Studenti se opredeljuju za jedan od ponuđena dva predmeta.
Studijski program Farmacija:

Studijski program Farmacija – medicinska biohemija

Nakon prezentacije izbornih predmeta, studenti će se, na obrascu koji će dobiti na Fakultetu, opredeliti za izborni predmet.