Odbrana doktorske disertacije (Snežana Jovičić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farmaceut – med. biohemičar Snežana Jovičić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Faktorska analiza i povezanost lipidnih, inflamatornih, srčanih i bubrežnih biomarkera sa C-reaktivnim proteinom u kategorizaciji kardiovaskularnog rizika.

Javna odbrana je zakazana za utorak 27.08.2013. godine u 11.00 časova u Svečanoj sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  • Prof. dr Nada Majkić-Singh, redovni profesor u penziji, mentor, Univerzitet u Beogradu -  Farmaceutski fakultet
  • Prof. dr Svetlana Ignjatović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  • Prof. dr Zorana Vasiljević, redovni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet