• Odbrana doktorske disertacije (Dragica Knežević Ilić)

  Odbrana doktorske disertacije (Dragica Knežević Ilić)

  08.11.2013. | Ostale

  Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat mr sci Dragica Knežević Ilić javno braniti doktorsku disertaciju...

 • 5. projekat "Savetovanje pacijenata"

  24.10.2013. | Ostale

  5. projekat "Savetovanje pacijenata" će biti održan u subotu 26.10.2013....

 • Održana svečana dodela diploma

  21.10.2013. | Ostale

  Održana svečana dodela diploma za studente integrisanih osnovnih i master akademskih studija...

 • Odbrana doktorske disertacije (Tijana Rakić)

  Odbrana doktorske disertacije (Tijana Rakić)

  18.10.2013. | Ostale

  Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farm. Tijana Rakić javno braniti doktorsku disertaciju...

 • Odbrana doktorske disertacije (Marija Milić)

  Odbrana doktorske disertacije (Marija Milić)

  15.10.2013. | Ostale

  Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farmaceut Marija Milić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Uticaj supstanci selektivnih za pojedine podtipove benzodiazepinskog mesta vezivanja GABAA receptora na ponašanje pacova u Morisovom vodenom lavirintu. Javna...

 • Odbrana doktorske disertacije (Ivana Aleksić)

  Odbrana doktorske disertacije (Ivana Aleksić)

  15.10.2013. | Ostale

  Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farmaceut Ivana Aleksić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Uticaj faktora formulacije i procesnih parametara na karakteristike granulata dobijenih postupkom topljenja u uredjaju tipa fluidizirajućeg sistema. Javna...

 • Svečana dodela diploma

  Svečana dodela diploma

  02.10.2013. | Ostale

  Svečana dodela diploma za studente integrisanih osnovnih i master akademskih studija...

 • Odbrana doktorske disertacije (Dubravka Bigović)

  Odbrana doktorske disertacije (Dubravka Bigović)

  26.09.2013. | Ostale

  Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farmaceut Dubravka Bigović javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Karakterizacija suvih ekstrakata cvasti smilja, Helichrysum plicatum DC. i ispitivanje njihove antioksidativne, citotoksične, spazmolitičke i antimikrobne...

 • Odbrana doktorske disertacije (Nemanja Kolašinac)

  Odbrana doktorske disertacije (Nemanja Kolašinac)

  26.09.2013. | Ostale

  Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farmaceut Kolašinac Nemanja javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Karakterizacija binarnih čvrstih disperzija desloratadina izrađenih metodom topljenja i sprej oblaganja....

 • Odbrana doktorske disertacije (Srđan Joksimović)

  Odbrana doktorske disertacije (Srđan Joksimović)

  26.09.2013. | Ostale

  Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farmaceut Srdjan Joksimović javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Značaj modulacije pojedinih podtipova benzodiazepinskog mesta vezivanja GABAA receptora za ispoljavanje bihevioralnih efekata benzodiazepina....