• Odbrana doktorske disertacije (Tijana Rakić)

  Odbrana doktorske disertacije (Tijana Rakić)

  18.10.2013. | Ostale

  Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farm. Tijana Rakić javno braniti doktorsku disertaciju...

 • Odbrana doktorske disertacije (Marija Milić)

  Odbrana doktorske disertacije (Marija Milić)

  15.10.2013. | Ostale

  Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farmaceut Marija Milić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Uticaj supstanci selektivnih za pojedine podtipove benzodiazepinskog mesta vezivanja GABAA receptora na ponašanje pacova u Morisovom vodenom lavirintu. Javna...

 • Odbrana doktorske disertacije (Ivana Aleksić)

  Odbrana doktorske disertacije (Ivana Aleksić)

  15.10.2013. | Ostale

  Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farmaceut Ivana Aleksić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Uticaj faktora formulacije i procesnih parametara na karakteristike granulata dobijenih postupkom topljenja u uredjaju tipa fluidizirajućeg sistema. Javna...

 • Svečana dodela diploma

  Svečana dodela diploma

  02.10.2013. | Ostale

  Svečana dodela diploma za studente integrisanih osnovnih i master akademskih studija...

 • Odbrana doktorske disertacije (Dubravka Bigović)

  Odbrana doktorske disertacije (Dubravka Bigović)

  26.09.2013. | Ostale

  Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farmaceut Dubravka Bigović javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Karakterizacija suvih ekstrakata cvasti smilja, Helichrysum plicatum DC. i ispitivanje njihove antioksidativne, citotoksične, spazmolitičke i antimikrobne...

 • Odbrana doktorske disertacije (Nemanja Kolašinac)

  Odbrana doktorske disertacije (Nemanja Kolašinac)

  26.09.2013. | Ostale

  Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farmaceut Kolašinac Nemanja javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Karakterizacija binarnih čvrstih disperzija desloratadina izrađenih metodom topljenja i sprej oblaganja....

 • Odbrana doktorske disertacije (Srđan Joksimović)

  Odbrana doktorske disertacije (Srđan Joksimović)

  26.09.2013. | Ostale

  Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farmaceut Srdjan Joksimović javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Značaj modulacije pojedinih podtipova benzodiazepinskog mesta vezivanja GABAA receptora za ispoljavanje bihevioralnih efekata benzodiazepina....

 • Odbrana doktorske disertacije (Višnja Popović)

  Odbrana doktorske disertacije (Višnja Popović)

  26.09.2013. | Ostale

  Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat dipl. farmaceut Višnja Popović javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Analiza sekundarnih metabolita i ispitivanje farmakološke aktivnosti odabranih vrsta roda Laserpitium L. (Apiaceae)....

 • Svečani prijem studenata I godine integrisanih akademskih studija

  Svečani prijem studenata I godine integrisanih akademskih studija

  20.09.2013. | Ostale

  Svečani prijem studenata I godine integrisanih akademskih studija biće upriličen na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, Vojvode Stepe 450 u ponedeljak 30.09.2013. godine. ...

 • Seminar o primeni softvera kompanije Simulations Plus

  Seminar o primeni softvera kompanije Simulations Plus

  09.09.2013. | Ostale

  U petak, 20. septembra 2013. godine, na Farmaceutskom fakultetu biće održan jednodnevni seminar o primeni softvera kompanije Simulations Plus...