Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп стана у згради Задужбине Ђоке Влајковића

На линку испод налази се оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп стана у згради Задужбине Ђоке Влајковића, у Београду, у Ул. Влајковићева број 5., са пратећом документацијом.

https://www.bg.ac.rs/oglas-vlajkovic/