Kotizacije

Predstavnici farmaceutske industrije
Rana kotizacija do 1. septembra 2017 250 €
Kotizacija posle 1. septembra 2017 300 
Predstavnici Univerziteta / državnih organa
Rana kotizacija do 1. septembra 2017 200 
Kotizacija posle 1. septembra 2017 250 
Studenti
Rana kotizacija do 1. septembra 2017 100 
Kotizacija posle 1. septembra 2017 150