Opšte informacije

Treća QP konferencija će se održati 29. i 30. septembra 2017. godine u Beogradu. Konferenciju organizuje Centar za industrijsku farmaciju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu.

Konferencija je namenjena svim Kvalifikovanim farmaceutima za puštanje serije leka u promet, kao i onima koji to žele da postanu. Sadržaji konferencije namenjeni su takođe i rukovodiocima i predstavnicima farmaceutskih kompanija koji žele da budu informisani o najnovijim temama koje se odnose na obaveze i odgovornosti Kvalifikovanog farmaceuta.
Nadamo se da ćete nam se pridružiti!
Srdačan pozdrav

Prof dr Svetlana Ibrić
Rukovodilac Centra za industrijsku farmaciju
Prodekan za nauku i međunarodnu saradnju
Farmaceutski fakultet

Prof dr Mira Zečević
Predsednik organizacionog odbora Treće QP konferencije
Farmaceutski fakultet

Save