Документи

Статут факултета

Политика квалитета

Акредитација и квалитет

Извештаји о квалитету

Интерна регулатива факултета

Правилници:

Пословници:

Остало

Обрасци

Правни акти Универзитета у Београду

Правни акти у надлежности Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Правни акти у надлежности Министарства здравља Републике Србије