Документи

План факултета

Статут факултета

Политика квалитета

Акредитација и квалитет

Извештаји о квалитету

  Интерна регулатива факултета

  Правилници:

  Пословници:

  Остало

  Обрасци

  Правни акти Универзитета у Београду

  Правни акти у надлежности Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

  Правни акти у надлежности Министарства здравља Републике Србије