Др мед. Милош Илић

Farmaceutski fakultet

Звањеасистент
Организациона јединица: Катедра за физиологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б303
Телефон: +381 11 3951-353
Фаx: +381 11 3972-840
Емаил: milic@pharmacy.bg.ac.rs

ЦВ


Милош Илић је рођен 1996. године у Мајданпеку. Основну школу у родном месту и Медицинску школу у Београду завршио је као носилац дипломе „Вук Караџић“. Интегрисане основне и мастер академске студије медицине на Медицинском факултету Универзитета у Београду уписао је школске 2015/16. године а дипломирао у јуну 2021. године са просечном оценом  9,07 и тиме стекао звање доктора медицине. Приправнички стаж у трајању од 6 месеци обавио је у УКБЦ „Звездара“  Београд, а 2022. године је положио стручни испит за доктора медицине пред испитном комисијом Министарства здравља. Током студија је био демонстратор у настави на предмету Патологија, Институт за патологију Медицинског факултета. Има више од годину дана радног искуства са пацијентима као клинички лекар. Септембра 2023. године је похађао тренинг школу ,,Анимал моделс то студy тхе релатионсхип бетwеен киднеy дисеасе анд милд цогнитиве импаирмент“. Аутор је и коаутор 4 научна рада из области Епидемиологије и Патолошке физиологије. У октобру 2023. године је уписао докторске академске студије на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду, студијски програм Фармацеутске науке, а потом је изабран у звање сарадник у настави за ужу научну област Фармацеутска физиологија. На Катедри за физиологију Фармацеутског факултета учествује у припреми и извођењу практичне наставе из предмета Морфологија човека и Фармацеутска физиологија 1. У фебруару 2024. године је завршио обуку „Принципи рада са експерименталним животињама“ у организацији Медицинског факултета Универзитета у Београду. Јуна месеца 2024.године је изабран у звање асистент за ужу научну област Фармацеутска физиологија.

Говори енглески, руски, румунски и немачки језик.

  •