Др сц. Славица Ољачић

Dipl. farm. Slavica Filipić

Звање: Доцент
Организациона јединица: Катедра за фармацеутску хемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: 209Б
Телефон: +381 11 3951-335
Fax: +381 11 3974-349
Email: sfilipic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Славица Филипић је дипломирала на Фармацеутском факултету, Универзитета у Београду 2005. године са просечном оценом 9,45/10,00. Током основних студија била је стипендиста општине Крупањ и Министарства просвете Републике Србије. Докторску дисертацију под називом ”Квантитативни односи структуре, активности и ретенционих особина лиганада имидазолинских и алфа2 адренергичких рецептора“ одбранила је марта 2013. године под руководством проф. др Данице Агбаба и доц. др Катарине Николић на Фармацеутском факултету, Универзитета у Београду. Од 2014. године уписана је на специјалистичке здравствене студије, програм Испитивање и контрола лекова.

Од 2005. године је запослена на Катедри за фармацеутску хемију Фармацеутског факултета у Београду, у звањима: сарадник у настави (2005-2007), асистент (2007-2013) и доцент (од 2014. године) где активно учествује у извођењу и организацији практичне наставе на Интегрисаним академским студијама, на обавезним предметима Фармацеутска хемија II и Фармацеутска хемија III.

У периоду од 2006. до 2010. године била је сарадник на пројекту основних истраживања из области хемије „Синтеза, квантитативни однос између структуре/особина и активности, физичко-хемијска карактеризација и анализа фармаколошки активних супстанци“, а од 2011. године на пројекту „Синтеза, квантитативни однос између структуре и дејства, физичко-хемијска карактеризација и анализа фармаколошки активних супстанци,“ Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Славица Филипић је била ангажована и на међународним пројектима, два билатерална пројекта између Фармацеутског факултета у Београду и Хемијског института у Љубљани

(2005-2007, 2008-2009) и два COST (European Cooperation in Science and Technology) међународна пројекта, CM0603 (2008-2011) i CM1103 (2011-2015).

Основне области њеног научно-истраживачког рада обухватају: испитивање односа између хемијске структуре и дејства/ретенционог понашања/особина лекова (QSAR, QSRR, QSPR studije), молекулско моделирање лекова, примену компјутерских метода у рационалном дизајнирању лекова, примену хемометријског приступа у развоју и валидацији аналитичких метода (HPLC, TLC, CE), физичко-хемијску карактеризацију фармаколошки активних једињења.

Коаутор је 35 научних радова и саопштења штампаних у часописима међународног и националног значаја. У циљу стручног усавршавања била је на краћим истраживачким боравцима на Хемијском институту у Љубљани, Словенија и Институту за биохемију и молекуларну биологију, Универзитета у Сарагоси, Шпанија.
Добитник је награде за најбољи научно-истраживачки рад на Фармацеутском факултету, Универзитета у Београду за 2012/2013. годину.

Славица Филипић је члан Савеза фармацеутских удружења Србије.

  • Nikolic K., Filipic S., Agbaba D., Stark H. Procognitive Properties of Drugs with Single and Multitargeting H3 Receptor Antagonist Activities. CNS Neuroscience & Therapeutics, 2014, 20, 613-623.
  • Filipic B., Nikolic K., Filipic S., Jovcic B., Agbaba D., Antic Stankovic J., Kojic M., Golic N. Identifying the CmbT substrates specificity by using a quantitative structure–activity relationship (QSAR) study. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 2014, 45, 764-771.
  • Shenger M.S.M, Filipic S., Nikolic K., Agbaba D. Estimation of Lipophilicity and Retention Behavior of Some Alpha Adrenergic and Imidazoline Receptor Ligands Using RP-TLC. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies 2014, 37, 2829-2845.
  • Filipic S., Nikolic K., Vovk I., Krizman M., Agbaba D. Quantitative structure-mobility relationship analysis of imidazoline receptor ligands in CDs-mediated CE. Electrophoresis 2013, 34, 471-482.
  • Nikolic K., Filipic S., Smoliński A., Kaliszan R., Agbaba D. Partial least square and hierarchical clustering in ADMET modeling: Prediction of blood – brain barrier permeation of α-Adrenergic and imidazoline receptor ligands. Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2013, 16, 622-647.
  • Djekic Lj., Primorac M., Filipic S., Agbaba D. Investigation of surfactant/cosurfactant synergism impact on ibuprofen solubilization capacity and drug release characteristics of nonionic microemulsions. International Journal of Pharmaceutics 2012, 433, 25-33.
  • Nikolic K., Filipic S., Agbaba D. Multi-target QSAR and docking study of steroids binding to corticosteroid-binding globulin and sex hormone-binding globulin. Current Computer-Aided Drug Design 2012, 8, 296-308.
  • Ranković K., Filipić S., Nikolić K., Agbaba D. TLC determination of tiapride hydrochloride and its impurities in pharmaceuticals. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies 2012, 35, 1336-1345.
  • Antic D., Filipic S., Ivkovic B., Nikolic K., Agbaba D. Direct separation of clopidogrel enantiomers by reverse-phase planar chromatography method using β-cyclodextrin as a chiral mobile phase additive. Acta Chromatographica 2011, 23, 235–245
  • Nikolic K., Filipic S., Agbaba D. QSAR study of imidazoline antihypertensive drugs. Bioorganic & Medicinal Chemistry 2008, 16, 7134–7140.