Obaveštenje

Poštovani korisnici naših usluga,

Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet je ovlašćen od strane Ministarstva zdravlja za izvođenje fizičko-hemijskih i mikrobioloških ispitivanja lekova i medicinskih sredstava u skladu sa zahtevima dobre proizvođačke prakse (Good Manufactred practice, GMP).

Cenovnik i vrsta ispitivanja koje se sprovode u Laboratoriji za ispitivanje i kontrolu lekova (LIKL) i Laboratoriji za mikrobiološka ispitivanja  dostupni su u okviru Cenovnika usluga saradnje sa trećim licima.

Procedura vezana za korišćenje usluga ispitivanja sastoji se iz sledećeg:

 

  1. Sklapanje Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa Farmaceutskim fakultetom u Beogradu (uputstvo za sklapanje Ugovora). Kontakt osobe za dodatne informacije su prof. dr Svetlana Ibrić (e-mail: svetlana.ibric@pharmacy.bg.ac.rs), dr sc. Đorđe Medarević (e-mail: djordje.medarevic@pharmacy.bg.ac.rs) i prof. dr Marina Milenković (tel. 3951-226, e-mail: marinama@pharmacy.bg.ac.rs).
  2. Zahtev za ispitivanje mogu podneti i fizička lica za lične potrebe.Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji za usluge ispitivanja sa pojedinačnim korisnikom izrađuje Odsek za pravne i opšte poslove Fakulteta.
  3. Nakon potpisivanja Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, odgovorni rukovodilac ispitivanja priprena predlog Tehničkog ugovora o raspodeli odgovornosti u saglasnosti sa GMP zahtevima.
  4. Potencijalni korisnici usluga ispitivanja prilikom dostavljanja uzoraka za analizu dostavljaju i popunjen Zahtev za ispitivanje. Korisnici usluga mogu dostaviti Zahtev za ispitivanje na memorandumu kompanije sa svim potrebnim podacima o uzorku.
  5. Zahtev i uzorci se mogu dostaviti laboratoriji svakog radnog dana u dogovoru sa odgovornim rukovodiocem ispitivanja.

 Hvala na ukazanom poverenju.