Akcioni plan nastavnih aktivnosti

Akcioni plan nastavnih aktivnosti na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu nakon ukidanja vanrednog stanja možete pogledati u fajlu: akcioni plan