Маст. екол. Милана Ранимировић

Farmaceutski fakultet

Организациона јединица: Катедра за ботанику
Радно место: Сарадник у настави
Телефон: +381 11 3951-303
Емаил: milana.ranimirovic@pharmacy.bg.ac.rs

ЦВ


Милана Ранимировић је рођена 1997. године у Сремској Митровици, у Србији, где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је на Биолошком факултету Универзитета у Београду 2020. године, а мастер рад под насловом: “Дистрибуција и екологија врста рода Еупхорбиа Л. сецт. Хелиосцопиа Думорт. (Еупхорбиацеае) на подручју Србије на основу података из збирки Хербаријума Универзитета у Београду (БЕОУ) и Природњачког музеја (БЕО)” одбранила је 2021. године. Исте године је уписала докторске студије на Биолошком факултету Универзитета у Београду, на модулу Екологија биљака и фитогеографија.

Као стручни сарадник на Катедри за ботанику Фармацеутског факултета у Београду запослена је од јануара 2024. године. Овде учествује у реализацији практичне наставе на предмету Ботаника.

Учествује на пројектима:

  • Прибављање података и друге услуге у циљу наставка успостављања еколошке мреже у Републици Србији“ ЈНОП 01/ 2018 ("ЕКОЛОШКА МРЕЖА")
  • Прибављање података и друге услуге у циљу успостављања еколошке мреже Европске уније Натура 2000 као дела еколошке мреже Републике Србије“ ЈНОП 02/ 2018 (“НАТУРА2000”)
  • Балкан биодиверситy ацросс спатиал анд темпорал сцалес - паттернс анд мецханисмс дривинг васцулар плант диверситy (Фонд за науку, Програм Идеје – шифра пројекта 7750112)

Бави се истраживањем хорологије, екологије, таксономије биљних врста на простору Балканског полуострва, као и истраживањем заштићених биљних врста и станишта на територији Републике Србије.

Језици: Енглески.