Сања Родић

Farmaceutski fakultet

Организациона јединица: Катедра за аналитику лекова

Радно место: спремачица

Телефон: +381 11 3951 329

e-mail: srodic@pharmacy.bg.ac.rs