Зоран Јовановић

Farmaceutski fakultet

Организациона јединица: Одсек за одржавање објекта

Радно место: стручнотехнички сарадник

Телефон: +381 11 3951 274

e-mail: zoran.jovanovic@pharmacy.bg.ac.rs