Јована Драгутиновић

Farmaceutski fakultet

Организациона јединица: Катедра за микробиологију и имунологију

Радно место: спремачица

Телефон: +381 11 3951 230

e-mail: jovana.dragutinovic@pharmacy.bg.ac.rs