Винка Бјелић-Ђорђевић

Организациона јединица: Одсек за материјалне и финансијске послове

Радно место: виши стручнотехнички сарадник

Телефон: +381 11 3951 229

e-mail: bjelic.vinka@pharmacy.bg.ac.rs