Јовица Димић

Farmaceutski fakultet

Организациона јединица: Одсек за одржавање објекта

Радно место: помоћник руководиоца одсека

Телефон: +381 11 3951 394

e-mail: jovica.dimic@pharmacy.bg.ac.rs