Јелена Манојловић

Звање: Кустос
Организациона јединица: Служба за библиотечке и музејске послове
Просторија: Музеј
Телефон:+381 11 3951 277
Фаx: 
Емаил: jmanojlovic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Јелена Манојловић је на Фармацеутском факултету дипломирала и завршила академску специјализацију. Током 32 године рада у фармацеутској пракси, радила је на различитим позицијама у области апотекарства, фармацеутских компанија које се баве производњом и пласманом лекова на тржиште и регулаторним пословима. Последњих једанаест година запослена је на Фармацеутском факултету као стручни сарадник. Шест година је учествовала у извођењу наставе на предметима Фармацеутско законодавство и етика, Етика и законодавство, Фармацеутска пракса, Фармацеутски менаџмент и маркетинг, на Катедри за социјалну фармацију и фармацеутско законодавство. Уз наставу, започела је бављење комплексном историјско – фармацеутском збирком која се налази на Фармацеутском факултету од 1952. године.

Право на звање кустос, стекла је 2016. године на основу Уверења бр. 2016/3, издатог од Народног музеја у Београду. Предузела је све потребне радње како би Министарство културе на основу увида и извештаја Комисије, донело решење о оснивању музеја. Министарство културе након увида у целокупну документацију и изласка Комисије на терен, доноси Решење о оснивању музеја у саставу бр. 69-00-251/2018-02, од 17. септембра 2018. године.

Од 2016. године, реализовала је десет пројеката код Министарства културе из области старе и ретке књиге, музејског наслеђа и дигитализације, четири пројекта са Одељењем за културу амбасаде Мађарске и два спонзорска пројекта. Руководи и обавља све послове везане за Музеј за историју фармације у саставу Фармацеутског факултета.

Аутор је и коаутор изложби каталога и брошура, који су пратећи материјал изложбе:

 1. Под стакленим звоном, 2022
 2. Танка линија, 2022
 3. Креутербуцх као функционално културно наслеђе, 2021
 4. У апотеци код угарског краља светог Стефана – фаза 2, 2020
 5. У апотеци код угарског краља светог Стефана, 2019
 6. Тражим почетак, сјај и сате стале…, 2019
 7. Момчило Мокрањац – хемичар, професор, токсиколог, 2019
 8. Уситњавање – прича о авану, 2018.

Објавила је више научних радова и учествовала на већем броју националних и међународних научних скупова из области историје фармације и здравствене културе.

Члан је више националних и међународних друштава:

 • Секција за историју фармације СФУС-а
 • Секција за историју медицине СЛД-а
 • ICOM (члан етичког одбора ICOMSrbija)
 • BSHP
 • UNIVERSEUM

 • Manojlović Ј. Muzej za istoriju farmacije novi partner u podizanju kulturološke svesti zajednice. LAM konferencija, 17-18. maj, 2022. Nacionalna biblioteka „Đurđe Crnojević“, Cetinje. Zbornik radova III Međunarodne konferencije bibliotekara, arhivista i muzeologa, Cetinje; Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“, 2023: 66-70. ISBN 978-86-7079-238-8
 • Manojlović Ј.UapotecikodugarskogkraljaSvetogStefana – rekonstrukcijajedneapoteke. XII kongres istoricara medicine "800 godina srpske medicine", 14-18 septembar, 2021, Beograd.
 • Manojlović J, Šukljević S. Farmacija Braničevskog okruga od antike do savremenog doba. Požarevac: Apoteka Požarevac; 2017.
 • Milošević Georgiev A, Krajnović D, Manojlović J, Ignjatović S, Majkić Singh N. Seventy Years of Biochemical Subjects’ Development in Pharmacy Curricula: Experience from Serbia (Sedamdeset godina razvoja biohemijskih predmeta u kurikulumu farmacije: Iskustvo iz Srbije). J Med Biochem. 2016; 35 (1) 69–79.
 • Manojlović J, Šukljević S, Milošević Georgiev A, Krajnović D. A pharmacy as a city's symbol. Proceeddings of the 42nd International Congress for the History of Pharmacy. September 2015: Istanbul, Turkey; 2016:430-434.
 • Manojlović J, Šukljević S, Krajnović D, Arsić J, Milošević Georgiev A. Medico-pharmaceutical duality in ancient Serbia. Proceeddings of the 42nd International Congress for the History of Pharmacy. September 2015: Istanbul, Turkey; 2016:512-516
 • Manojlovic J, Krajnovic D, Arsic J. Rodonačelnik apotekarstva porodice Dusmanic. Istorija medicine, farmacije, veterine i narodna zdravstvena kultura, 6, Zajecar, 2015:97-100.
 • Manojlović J. Muzej za istoriju farmacije u sastavu Farmaceutskog fakulteta, najmlađi muzej u srbiji. XI kongres istoricara medicine "800 godina srpske medicine", 16-19 septembar, 2020, Beograd.Zbornik radova jedanaеstog naučnog skupa 800 godina srpske medicine, Beograd; Srpsko lekarsko drustvo, treći beogradski zbornik, 2023: 305-310. Isbn 978-86-6061-148-4
 • Маnojlovic Ј, Кrajnovic D, Аrsic Ј. Prikaz vojnih i civilnih farmakopeja iz bibliotecke zbirke Muzeja za istoriju farmacije u Beogradu. Zbornik radova sedmog naucnog skupa 800 godina srpske medicine, Beograd; Srpsko lekarsko drustvo, cetvrti sokolski zbornik 2017: 521-525.Isbn 978-86-6061-078-4

Save