Јадранка Ивезић

Организациона јединица: Одсек за материјалне и финансијске послове
Радно место: Главни књиговођа - контиста
Телефон: +381 11 3951-202
Email: