Именик и адресар

Важни телефони

Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет
Србија, 11221 Београд
Војводе Степе 450
Декан и продекани  + 381 11 2473-224 
Секретар факултета  + 381 11 3951-203
Одсек за наставу и студентска питања - шеф  + 381 11 3951-397 
Одсек за наставу и студентска питања - шалтери  + 381 11 3951-204 
Финансијска служба - шеф  + 381 11 3951-229 
Финансијска служба - благајна  + 381 11 3951-205 
Финансијска служба - књиговодство  + 381 11 3951-202 
Финансијска служба - набављач  + 381 11 3951-298 
Одсек за правне и опште послове - шеф  + 381 11 3951-245 
Одсек за правне и опште послове - архива  + 381 11 3951-392 
Одсек за правне и опште послове - пословни секретар  + 381 11 3951-201 
Референт за јавне набавке  + 381 11 3951-242 
Техничка служба - шеф  + 381 11 3951-394 
Библиотека - шеф  + 381 11 3951-277 
Одсек за ИТ - шеф  + 381 11 3973-949 
Портирница  + 381 11 3951-300 
Шалтер за пријем узорака + 381 11 3951-200
Фотокопирница  + 381 11 3951-253 
Скриптарница  + 381 11 3951-379 
Студентска организација  + 381 11 3951-390 
Катедра за аналитичку хемију  + 381 11 3951-257 
Катедра за аналитику лекова  + 381 11 3951-329 
Катедра за ботанику  + 381 11 3951-309 
Катедра за броматологију  + 381 11 3951-327 
Катедра за фармацеутску хемију  + 381 11 3951-330 
Катедра за фармацеутску технологију и козметологију  + 381 11 3951-377 
Катедра за фармакогнозију  + 381 11 3951-324 
Катедра за фармакокинетику и клиничку фармацију  + 381 11 3951-373 
Катедра за фармакологију  + 381 11 3951-276 
Катедра за физичку хемију и инструменталне методе  + 381 11 3951-302 
Катедра за физику и математику  + 381 11 3951-299 
Катедра за физиологију  + 381 11 3951-353 
Катедра за медицинску биохемију  + 381 11 3951-267 
Катедра за микробиологију и имунологију  + 381 11 3951-230 
Катедра за општу и неорганску хемију  + 381 11 3951-218 
Катедра за органску хемију  + 381 11 3951-235 
Катедра за социјалну фармацију и фармацеутско законодавство  + 381 11 3951-212 
Катедра за токсикологију академик Данило Солдатовић  + 381 11 3951-247 
повереник за равноправност Јована Миленковић +381 11 3951-245 jovana.milenkovic@pharmacy.bg.ac.rs
лица задуженог за родну равноправност Јована Миленковић +381 11 3951-245 jovana.milenkovic@pharmacy.bg.ac.rs
лице за заштиту података о личности +381 11 3951-392 nikola.mihailovic@pharmacy.bg.ac.rs

Телефони и адресе запослених

Александар Обрадовић 3951-350 alexaob@pharmacy.bg.ac.rs
Александра Буха 3951-248 aleksandra@pharmacy.bg.ac.rs
Александра Јаношевић 3951-292 aleksandra.janosevic@pharmacy.bg.ac.rs
Александра Новаковић 3951-275, 3951-281 aleksn@pharmacy.bg.ac.rs
Александра Стефановић 3951-265 alex@pharmacy.bg.ac.rs
Александра Топић 3951-283 atopic@pharmacy.bg.ac.rs
Александра Зељковић 3951-265 aleksandra.zeljkovic@pharmacy.bg.ac.rs
Ана Протић 3951-329 anna@pharmacy.bg.ac.rs
Ана Вујовић 3951-265 avujovic@pharmacy.bg.ac.rs
Андријана Милошевић Георгиев 3951-313  andrijanam@pharmacy.bg.ac.rs
Анђелија Маленовић 3951-333 andja@pharmacy.bg.ac.rs
Анђелка Симић 3951-110; 3951-254; 3951-255  
Анђелка Ковачевић 3951-356 andjelkak@pharmacy.bg.ac.rs
Биљана Глоговац 3951-357; 3951-289 biljana@pharmacy.bg.ac.rs
Биљана Михаиловић 3951-330  
Биљана Антонијевић 3951-250 abiljana@pharmacy.bg.ac.rs
Биљана Буфан 3951-207 bbiljana@pharmacy.bg.ac.rs
Биљана Оташевић 3951-329 biljana.otasevic@pharmacy.bg.ac.rs
Биљана Потпаревић 3951-348 biljana.potparevic@pharmacy.bg.ac.rs
Биљана Стојановић 3951-333 jancic.stojanovic@pharmacy.bg.ac.rs
Бојан Марковић 3951-335 bojan@pharmacy.bg.ac.rs
Бојан Чалија 3951-363 bojan.calija@pharmacy.bg.ac.rs
Бојана Голубовић 3951-373 bojanap@pharmacy.bg.ac.rs
Бојана Видовић 3951-395 bojana@pharmacy.bg.ac.rs
Босиљка Плећаш 3951-346 bplecas@pharmacy.bg.ac.rs
Бранислава Лакушић 3951-303 blakusic@pharmacy.bg.ac.rs
Бранислава Миљковић 3951-382 milbran@pharmacy.bg.ac.rs
Бранка Дражић 3951-216 bdrazic@pharmacy.bg.ac.rs
Бранка Ивковић 3951-335 blucic@pharmacy.bg.ac.rs
Бранкица Коџић 3951-353  
Бранкица Филипић 3951-207 brankicaf@pharmacy.bg.ac.rs
Брижита Ђорђевић 3951-393 briz@pharmacy.bg.ac.rs
Даница Агбаба 3951-339 danica.agbaba@pharmacy.bg.ac.rs
Данијела Црнобрња 3951-302  
Данијела Стекић 3951-357; 3951-289  
Данијела Ђукић-Ћосић 3951-248 dakitox@pharmacy.bg.ac.rs
Данило Стојановић 3951-306 dancho@pharmacy.bg.ac.rs
Данина Крајишник 3951-359 danina@pharmacy.bg.ac.rs
Дарко Ивановић 3951-386 darkoi@pharmacy.bg.ac.rs
Добрила Петковић 3951-327  
Добрилка Вујадиновић 3951-201 dobrila.vujadinovic@pharmacy.bg.ac.rs
Драган Шиљић 3951-299  
Драгана Благојевић 3951-330  
Драгана Јовановић 3951-353  
Драгана Божић 3951-207 dragana.vucicevic@pharmacy.bg.ac.rs
Драгана Крњић 3951-276  
Драгана Лакић 3951-206 dlakic@pharmacy.bg.ac.rs
Драгана Ранковић 3951-295 draganat@pharmacy.bg.ac.rs
Драгана Васиљевић 3951-366 vasilj@pharmacy.bg.ac.rs
Драгана Вујановић 3951-249 dragana.vujanovic@pharmacy.bg.ac.rs
Драгана Шуша 3951392 dsusa@pharmacy.bg.ac.rs
Драгица Лебл Антонић 3951-212  dragica@pharmacy.bg.ac.rs
Дубравка Заилац 3951-245 dubravka.zailac@pharmacy.bg.ac.rs
Душанка Крајновић 3951-383 parojcic@pharmacy.bg.ac.rs
Душанка Станић 3951-120 dusanka.zogovic@pharmacy.bg.ac.rс
Душко Мирковић 3618-444, лок.23-00 dusko.mirkovic@pharmacy.bg.ac.rs
Гела Павловић 3951-307  
Горан Бијанић 3951-110; 3951-254; 3951-255  
Горан Фодуловић 3951-309  
Горан Петричевић 3951-394 goran.petricevic@pharmacy.bg.ac.rs
Гордана Лепосавић 3951-209 gordana.leposavic@pharmacy.bg.ac.rs
Гордана Николић  3951-247; 3951-231
Гордана Поповић 3951-215 gpopovic@pharmacy.bg.ac.rs
Гордана Вулета 3951-288 gordana.vuleta@pharmacy.bg.ac.rs
Горица Шарчевић 3951-299  
Иван Јанчић 3951-207 ijancic@pharmacy.bg.ac.rs
Иван Станковић 3951-345 istank@pharmacy.bg.ac.rs
Ивана Алексић 3951-356 ivana.aleksic@pharmacy.bg.ac.rs
Ивана Пантелић 3951-356 ivana.pantelic@pharmacy.bg.ac.rs
Ивана Тадић 3951-206 ivana.tadic@pharmacy.bg.ac.rs
Ивана Ђуричић 3951-393 ivana.djuricic@pharmacy.bg.ac.rs
Јадранка Адамовић 3951-299  
Јадранка Одовић 3951-234 jodovic@pharmacy.bg.ac.rs
Јагода Вучинић 3951-330  
Јасмина Радишић 3951-324  
Јасмина Брборић 3951-343 jbrboric@pharmacy.bg.ac.rs
Јела Милић 3951-369 jela.milic@pharmacy.bg.ac.rs
Јелена Илић 3951-330  
Јелена Антић-Станковић 3951-230 jelena@pharmacy.bg.ac.rs
Јелена Котур-Стевуљевић 3951-284 jkotur@pharmacy.bg.ac.rs
Јелена Кукић-Марковић 3951-351 jelenak@pharmacy.bg.ac.rs
Јелена Паројчић 3951-363 jelena.parojcic@pharmacy.bg.ac.rs
Јелена Векић 3951-265 jelena.vekic@pharmacy.bg.ac.rs
Јелена Ђуриш 3951-363 jelena.djuris@pharmacy.bg.ac.rs
Јована Дивљаковић 3951-281 jovana.divljakovic@pharmacy.bg.ac.rs
Јованка Благојевић 3951-276  
Катарина Николић 3951-340 knikolic@pharmacy.bg.ac.rs
Катарина Илић 3951-316  
Катарина Карљиковић-Рајић 3951-271 kkrajic@pharmacy.bg.ac.rs
Катарина Митровић 3951-357; 3951-289 kmitrovic@pharmacy.bg.ac.rs
Катарина Вучићевић 3951-373 kacav@pharmacy.bg.ac.rs
Лада Живковић 3951-349 lada@pharmacy.bg.ac.rs
Лелица Поповић 3951-330  
Леонтина Керничан 3951-385 leontina@pharmacy.bg.ac.rs
Лепосава Симић 3951-324  
Лепосава Павун 3951-292 leposava.pavun@pharmacy.bg.ac.rs
Љиљана Лукић 3951-247; 3951-231 toksikologijaff@pharmacy.bg.ac.rs
Љиљана Радојичић 3951-324  
Љиљана Живојиновић 3951-276  
Љиљана Тасић 3951-285 ljiljana.tasic@pharmacy.bg.ac.rs
Љиљана Ђекић 3951-360 ljiki@pharmacy.bg.ac.rs
Маја Томић 3951-374 majat@pharmacy.bg.ac.rs
Мара Алексић 3951-294 mara@pharmacy.bg.ac.rs
Марија Радисављевић 3951-329  
Марија Јовановић 3951-373 marijaj@pharmacy.bg.ac.rs
Марија Приморац 3951-371 primorac@pharmacy.bg.ac.rs
Маријана Ћурчић 3951-248 makitox@pharmacy.bg.ac.rs
Марина Баранин 3951-267  
Марина Миленковић 3951-226 marinama@pharmacy.bg.ac.rs
Марина Одаловић 3951-206 mpetric@pharmacy.bg.ac.rs
Марина Стојанов 3951-264 marina.stojanov@pharmacy.bg.ac.rs
Мила Еркић 3951-235  
Милан Мазалица 3951-203 milan.mazalica@pharmacy.bg.ac.rs
Миле Цимеша 3951-201 mile@pharmacy.bg.ac.rs
Милена Јеликић-Станков 3951-261 mjstankov@pharmacy.bg.ac.rs
Милена Симић 3951-235 milena@pharmacy.bg.ac.rs
Милица Бабић 3951-392 milica.babic@pharmacy.bg.ac.rs
Милица Бенедик 3951-397 milica.benedik@pharmacy.bg.ac.rs
Милица Дробац 3951-319 milica@pharmacy.bg.ac.rs
Милица Лукић 3951-356 milica.lukic@pharmacy.bg.ac.rs
Милица Мирић 3951-385 mmiric@pharmacy.bg.ac.rs
Милица Зрнић 3951-395 milicaz@pharmacy.bg.ac.rs
Милица Ћулафић 3951-375 mculafic@pharmacy.bg.ac.rs
Миљана Стојановић 3951-218  
Милкица Цревар Сакач 3951-309 frodo@pharmacy.bg.ac.rs
Милош Петковић 3951-235 milos.petkovic@pharmacy.bg.ac.rs
Миодраг Недељковић 3951-353 mioned@ibiss.bg.ac.rs
Миодраг Николић 3951-235  
Мира Зечевић 3951-384 mzecevic@pharmacy.bg.ac.rs
Мира Чакар 3951-214 mcakar@pharmacy.bg.ac.rs
Мирјана Аризановић 3951-373  
Мирјана Марчетић 3951-351 mirasim@pharmacy.bg.ac.rs
Мирјана Меденица 3951–291 medenica@pharmacy.bg.ac.rs
Мирјана Ђукић 3951-308 mirjana.djukic@pharmacy.bg.ac.rs
Мирон Сопић 3951-265 miron@pharmacy.bg.ac.rs
Мирослав Савић 3951-280 miroslav@pharmacy.bg.ac.rs
Мирослава Босиљчић 3951-327  
Нада Радомировић 3951-263  
Нада Ковачевић 3951-320;
 +381 11 3951-399 
nada.kovacevic@pharmacy.bg.ac.rs
Надежда Васић 3951-373  
Наташа Стојковић 3951-230  
Наташа Богавац-Станојевић 3951-272 naca@pharmacy.bg.ac.rs
Наташа Пејић 3951-286 nata@pharmacy.bg.ac.rs
Нели Кристина Тодоровић-Васовић 3951-299 kisi@pharmacy.bg.ac.rs
Ненад Угрешић 3951-279 unprof@pharmacy.bg.ac.rs
Невена Арсеновић-Ранин 3951-223 nevenaar@pharmacy.bg.ac.rs
Никола Спасић 3951-389 spale@pharmacy.bg.ac.rs
Никола Новковић 3951-329  
Оливера Чудина 3951-343 ocudina@pharmacy.bg.ac.rs
Радица Милићевић 3951-247; 3951-231 toksikologijaff@pharmacy.bg.ac.rs
Радица Степановић-Петровић 3951-374 radica@pharmacy.bg.ac.rs
Радислав Адамовић 3951-381 rade@pharmacy.bg.ac.rs
Радиша Јанчић 3951-304 rjancic@pharmacy.bg.ac.rs
Санда Дилбер 3951-235 sandad@pharmacy.bg.ac.rs
Сандра Бутрић Милисављевић  +381 11 3951242  sandrabm@pharmacy.bg.ac.rs
Сандра Грбић 3951-356 gsandra@pharmacy.bg.ac.rs
Сандра Везмар Ковачевић 3951-347 сvezmar@pharmacy.bg.ac.rs
Саша Бабић 3951-323 sb@pharmacy.bg.ac.rs
Силвана Петровић 3951-322 silvana.petrovic@pharmacy.bg.ac.rs
Славица Благојевић 3951-286 slavica.blagojevic@pharmacy.bg.ac.rs
Славица Делић 3951-247; 3951-231  
Славица Ерић 3951 343 seric@pharmacy.bg.ac.rs
Славица Филипић 3951-335 sfilipic@pharmacy.bg.ac.rs
Славица Ражић 3951-208 srazic@pharmacy.bg.ac.rs
Славица Спасић 3951-268 slavica.spasic@pharmacy.bg.ac.rs
Славја Трипуноски 3951-218  
Славојка Јањић 3951-235  
Слађана Маринковић 3951-110; 3951-254; 3951-255  
Слађана Бибај 3951-327  
Слађана Танасковић 3951-216 sladjana@pharmacy.bg.ac.rs
Слађана Шобајић 3951-326 sladjana.sobajic@pharmacy.bg.ac.rs
Слободан Станкић 3951-256 sloba@pharmacy.bg.ac.rs
Слободан Трмчић 3951-309  
Слободанка Чобанов 3951-399 boba@pharmacy.bg.ac.rs
Снежана Дебељаковић 3951-110; 3951-254; 3951-255  
Снежана Ускоковић-Марковић 3951-238 snezaum@pharmacy.bg.ac.rs
Снежана Плазинић 3951-235  
Снежана Савић 3951-366 snexs@pharmacy.bg.ac.rs
Снежана Веселиновић 3951-235  
Соте Владимиров 3951-341 sote.vladimorov@pharmacy.bg.ac.rs
Стана Петковић 3951-357; 3951-365  
Стана Никчевић 3951-237 stanan@pharmacy.bg.ac.rs
Стојанка Недељковић 3951-302  
Светлана Ибрић 3951-363 svetlana.ibric@pharmacy.bg.ac.rs
Светлана Игњатовић 3615-631 svetlana.ignjatovic@pharmacy.bg.ac.rs
Светлана Ђого Мрачевић 3951-262 sdjogo@pharmacy.bg.ac.rs
Татијана Јовановић 3951-217 jota23@pharmacy.bg.ac.rs
Татјана Кундаковић 3951-351 ktatjana@pharmacy.bg.ac.rs
Валентина Маринковић  3951-313 vmarinkovic@pharmacy.bg.ac.rs
Валентина Радуловић 3951-262 vkokanovic@pharmacy.bg.ac.rs
Вера Ђурђевић 3951-327  
Верица Милановић 3951-267  
Верица Спасојевић 3951-353  
Весна Наноски 3951-218  
Весна Рекић 3951-230  
Весна Станковић 3951-263  
Весна Станојевић 3951-230  
Весна Стојковић 3951-302  
Весна Кунтић 3951-287 vesna.kuntic@pharmacy.bg.ac.rs
Весна Матовић 3951-251 vevodi@pharmacy.bg.ac.rs
Весна Пешић 3951-354 vesna.pesic@pharmacy.bg.ac.rs
Весна Спасојевић-Калимановска 3951-266 vkalima@pharmacy.bg.ac.rs
Виолета Славковска 3951-305 violetas@pharmacy.bg.ac.rs
Виолета Допсај 3951-399 violeta.dopsaj@pharmacy.bg.ac.rs
Владимир Савић 3951-243 vladimir.savic@pharmacy.bg.ac.rs
Зоран Максимовић 3951-321 zoran.maksimovic@pharmacy.bg.ac.rs
Зорана Јелић-Ивановић 3951-269 zorana.jelic@pharmacy.bg.ac.rs
Зорана Токић Вујошевић 3951-296 zoranat@pharmacy.bg.ac.rs
Зорица Петровић 3951-357; 3951-365  
Зорица Божић 3951-357: 3951-365  
Зорица Булат
Зорица Попадић 3951-229 zorica.popadic@pharmacy.bg.ac.rs
Зорица Стојић Вуканић 3951-224 zoricasv@pharmacy.bg.ac.rs
Зорица Вујић 3951-340 zvujic@pharmacy.bg.ac.rs
Зорица Ђурић 3951-371 zorica@pharmacy.bg.ac.rs
Жаклина Миладиновић-Пфенд 3951-277 zaklinam@pharmacy.bg.ac.rs