Профил Фармацеутског факултета на сајту Европске комисије

Профил Фармацеутског факултета на сајту Европске комисије, са актуелним H2020 пројектима, можете пронаћи на овом линку

PIC924988800
VATRS101746950