Докторске студије из области развоја лекова на Медицинском факултету у Израелу

Отворена позиција за докторске студије из области развоја лекова на Медицинском факултету у Израелу

Истраживачка лабораторија тражи студенте који би учествовали у програму развоја лекова са протективним дејством на допаминергички систем, применом молекуларних, фармаколошких и бихејвиоралних метода. Очекивани почетак студија: јесен 2022. године.

За више информација, можете погледати огласни летак који се налази у прилогу, обратити се

Prof. Claude Brodski (claude@bgu.ac.il) и/или контактирати студенте који су завршили докторске студије радећи у овој лабораторији и који су дипломирали на Универзитету у Београду – Фармацеутском факултету. Можете се обратити и садашњем студенту докторских студија Александру Рајковићу (rajkovic@post.bgu.ac.il) који има искуства са процедурама приликом уписивања докторских студија на Универзитету Бен-Гурион након завршеног Фармацеутском факултета. Бивши студенти које можете контактирати: Вукашин Јовановић ((NIH, SAD), vukasin.jovanovic@nih.gov)) и Марин Јукић, ванредни професори на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду (mjukic@pharmacy.bg.ac.rs).

Position for doctoral studies in drug development at Israeli University

PhD Student Positions position available at Israel University. The PhD student will lead a drug development program for the protection of dopaminergic neurons using molecular, behavioural and pharmacological methods. Start date: Fall 2022.

For more information, please see the attached flyer, contact the head of the laboratory, Claude Brodski and/or contact previous graduates from University of Belgrade - Faculty of Pharmacy, who did their PhD in his lab. Current PhD student in the lab: Alexandar Rajkovic, rajkovic@post.bgu.ac.il, previous students Vukasin Jovanovic (currently at the NIH in the USA), vukasin.jovanovic@nih.govor Marin Jukic (Docent at the pharmacy faculty of Belgrade University),mjukic@pharmacy.bg.ac.rs