Оглас за издавање стана у згради Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке

Оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп стана у згради Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке у Ул. Теразије 39 у Београду, можете прочитати овде.