Конкурс Фондације мр пх Љубица Војтех Драгићевић и Инг. Оецц. Никола Драгићевић

Расписује се Оглас за доделу новчане награде Фондације „Мр пх Љубица Војтех Драгићевић и инг. оецц. Никола Драгићевић“.

На оглас се могу пријавити кандидати који су дипломирали у претходној школској години, и стекли наведено звање.

Текст кокурса