Наградни конкурс фонда Ненада М. Костића за најбоље дипломске или мастер радове из свих области чисте и примењене хемије.

Фонд Ненада М. Костића за хемијске науке улази у двадесету годину рада на корист науке и наставе у Србији. Фонд делује кроз Управни одбор, који чине професори са универзитета у Србији: др Татјана Ж. Вербић, са Универзитета у Београду – Хемијског факултета, председник; др Неда М. Мимица-Дукић, са Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду; др Биљана Глишић, са Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; др Игор М. Опсеница, са Универзитета у Београду – Хемијског факултета; др Игор А. Пашти, са Универзитета у Београду – Факултета за физичку хемију и др Нико С. Радуловић, са Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу.
Фонд ће наградити ауторе и похвалити менторе два најбоља рада одбрањена у периоду од 1. априла 2020. до 31. марта 2021. године. Новчане награде износиће 1000, односно 850 евра. Ненаграђени кандидати добиће по један графички лист српских ликовних уметника.
Фонд ће доделити ванконкурсну награду од 1.000 евра по своме избору, без пријављивања кандидата.
Конкурс траје од 15. фебруара до 9. априла 2021. године. Кандидати се на конкурс пријављују сами. Пријаву могу добити од било ког члана Управног одбора или писмом упућеним на е-адресу: tatjanad@chem.bg.ac.rs.

Уз пријаву се прилаже по један примерак следећих докумената:

  • биографија, не дужа од једне стране, са подацима о средњошколском образовању, универзитетским студијама, каријери и евентуалним наградама и успесима,
  • мастер или дипломски рад,
  • уверење о одбрањеном раду,
  • уверење о положеним свим испитима на основним и мастер студијама са оценама,
  • две поверљиве препоруке меродавних особа које добро познају рад кандидата, послате на е-адресу: tatjanad@chem.bg.ac.rs
  • списак и копије објављених радова и саопштења


Потпуну пријаву са свим прилозима послати у електронском облику на е-адресу: tatjanad@chem.bg.ac.rs. Управни одбор и председник Фонда ће вредновати заслуге кандидата по устаљеним мерилима као што су: научна вредност рада; оригиналност, квалитет и применљивост резултата; објављени и саопштени научни и стручни радови, ако их кандидат има; комисијска оцена одбрањеног рада; успех на студијама и слично.

Фонд намерава да додели награде и похвале у другој половини маја у Свечаној Сали Универзитета у Београду – Хемијског факултета, Студентски трг 12-16. Датум и околности планиране свечаности биће накнадно објављени у складу са епидемијском ситуацијом. Награђени кандидати и похваљени ментори су обавезни да присуствују свечаности. Добитници награда ће изложити своје радове у предавањима која ће трајати по највише седам минута. Свим награђеним и ненаграђеним кандидатима и њиховим менторима који буду присуствовали свечаности и који то затраже, биће плаћени путни трошкови. Сви присутни биће позвани на пријем у част награђених и похваљених.
Ближа обавештења о конкурсу могу се добити од в. проф. др Татјане Вербић: телефон 011/3336-611, е-адреса tatjanad@chem.bg.ac.rs или од председника и оснивача Фонда, проф. др Ненада М. Костића, чија е-адреса је nen.m.kos@gmail.com.

Пријаву можете преузети и овде.