Приступно предавање на основу конкурса за избор доцента за ужу научну област Органска хемија

Обавештавамо све заинтересоване да ће се приступно предавање кандидата по расписаном конкурсу за избор у звање једног доцента за ужу научну област Органска хемија на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду одржати у библиотеци на Катедри за органску хемију Фармацеутском факултета Универзитета у Београду, ул. Војводе Степе 450, дана 10.02.2022. године са почетком у 13,00 часова.

Тема приступног предавања је: „ Механизам реакција нуклеофилне ацилне супституције и примена у синтези деривата карбоксилних киселина.“

Пријављени кандидат у својству предавача је :

1. Др сц. Гордана Тасић, која ће своје излагање почети у 13,00 часова

пред Комисијом у саставу:

1. Др сц. Зорана Токић Вујошевић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет

2. Др сц. Милош Петковић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет

3. Др сц. Марија Баранац Стојановић, редовни професор, Универзитет у Београду-Хемијски факултет