Приступно предавање на основу конкурса за избор доцента за ужу научну област Броматологија

Обавештавамо све заинтересоване да ће се приступно предавање кандидата по расписаном конкурсу за избор у звање једног доцента за ужу научну област Броматологија на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду одржати у свечаној сали Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, ул. Војводе Степе 450, дана 11.02.2022. године почетком у 11 часова

Тема приступног предавања је: “Хемијска структура, особине и физиолошка улога полинезасићених масних киселина“.

Пријављени кандидат у својству предавача је:

1. др сц. Вања Тодоровић, која ће своје излагање почети у 11 часова

пред Комисијом у саставу:

1. др сц. Слађана Шобајић, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет

2. др сц. Весна Вучић, научни саветник, Институт за медицинска истраживања, Институт од националног значаја за Србију, Универзитет у Београду

3. др сц. Ивана Ђуричић ванредни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет