Одбрана докторске дисертације (Јелена Гороња)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће магистар фармације Јелена Гороња јавно бранити докторску дисертацију под насловом:


„Карактеризација система хибридне мицеларне течне хроматографије са катјонским сурфактантом цетил тримерил амонијум бромидом“


Јавна одбрана је заказана за понедељак, 27.09.2021. године у 12.00 часова у Свечаној сали Универзитета у Београду-Фармацеутског факултета, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:


1. др сц Анђелија Маленовић, редовни професор (ментор рада), председник Комисије, Универзитет у Београду –Фармацеутски факултет
2. др сц Мира Зечевић, редовни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
3. др сц Наташа Пејић, редовни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
4. др сц Александра Јаношевић Лежаић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
5. др сц Даница Бајук Богдановић, виши научни сарадник, Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију