Одбрана докторске дисертације (Јелена Јанаћ)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће дипл. фармацеут-мед. биохемичар Јелена Јанаћ јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

„Испитивање квалитативних и квантитативних карактеристика липопротеина високе густине и њихове повезаности са маркерима дислипидемије и метаболичког синдрома“

Јавна одбрана је заказана за уторак, 28.09.2021. године у 10.00 часова у Свечаној сали Универзитета у Београду-Фармацеутског факултета, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Зорана Јелић-Ивановић, професор емеритус, ментор, председник Комисије, Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет 
  2. Проф. др Весна Димитријевић-Срећковић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду-Медицински факултет
  3. Проф. др Александра Зељковић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет