Приступно предавање кандидата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Медицинска биохемија

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ОДРЖАВАЊУ ПРИСТУПНОГ ПРЕДАВАЊА КАНДИДАТА ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ЈЕДНОГ ДОЦЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА НА ФАРМАЦЕУТСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Обавештавамо све заинтересоване да ће се приступно предавање кандидата по расписаном конкурсу за избор у звање једног доцента за ужу научну област Медицнска биохемија на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду одржати у амфитеатру А 4  Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, ул. Војводе Степе 450, дана 22.06.2021. године у термину од 10:30 – 11:15 часова.

Тема приступног предавања је: “Значај мерне несигурности за интерпретацију и квалитет резултата у медицинско – биохемијским лабораторијама.

Пријављени кандидат у својству предавача је:

  1. др сц. Неда Милинковић, која  ће своје излагање почети у 10:30 часова   

пред Комисијом у саставу:

  1. др сц. Александра Топић, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. др сц. Ана Нинић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски  факултет
  3. др сц. Људмила Нагорни - Обрадовић, редовни професор, Универзитет у Београду – Медицински факултет

Приступно предавање је јавно.

У Београду 11.06.2021. године

 

Из Одсека за правне и опште послове

Фармацеутског факултета Универзитета у Београду