Одбрана докторске дисертације - Савић Ведрана

Обавештавамо Вас да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације кандидата магистра фармације Савић Ведране, под насловом:

„ Дермална испорука такролимуса – упоредна формулациона и преклиничка истраживања микроемулзија, наноемулзија и наноструктурираних липидних честица као напредних носача за слабо растворне лековите супстанце“„

Јавна одбрана је заказана за четвртак 17.06.2021. године у 13,30 часова у Свечаној сали, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф.др Снежана Савић, редовни професор, ментор, председник Комисије, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  2. Доц.др Ивана Пантелић, доцент, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  3. Проф.др Небојша Цекић, ванредни професор, Универзитет у Нишу – Технолошки факултет у Лесковцу