Одбрана докторске дисертације (Андријана Милошевић Георгиев)

Обавештавамо Вас да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације кандидата дипл. фарм.-медицински биохемичар Андријана Милошевић Георгиев, под насловом:

„ Здравствене навике студената и доступност примарне превенције артеријске хипертензије у студентској популацији“„
.
Јавна одбрана је заказана за уторак 09.02.2021. године у 18 часова у амфитеатру 2, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  • Проф.др Душанка Крајновић, ванредни професор, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  • Проф.др Весна Бјеговић-Микановић, редовни професор, Универзитет у Београду – Медицински факултет
  • Проф.др Светлана Игњатовић, редовни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  • Проф.др Валентина Маринковић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  • Проф.др Драгана Лакић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет