Одбрана докторске дисертације (Јовановић Милош)

Обавештавамо Вас да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације кандидата магистра фармације Јовановић Милоша, под насловом:

„Синтеза лонгамида Б и аналога рамнолипида и њихова физичко-хемијска и биолошка карактеризација“


Јавна одбрана је заказана за понедељак 27.07.2020. године у 12,30 часова у амфитеатру А3, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф.др Владимир Савић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  2. Проф.др Славица Ерић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  3. Др Јасмина Никодиновић-Рунић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду
  4. Проф.др Милена Симић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  5. Доц.др Предраг Јовановић, доцент, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет