Одбрана докторске дисертације (Јадранка Милетић Вукајловић)

Обавештавамо стручну и научну јавност да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације кандидата мастер хемичара Јадранке Милетић Вукајловић, под насловом:

Испитивање зависности липидног састава плазме и параметара липидне пероксидације од стадијума и дужине трајања Паркинсонове болести и примене терапије

Јавна одбрана је заказана за понедељак 23.12.2019. године у 10,30 часова у амфитеатру А3, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф.др Александра Стефановић, ванредни професор , ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  2. Др сц. Дуња Дракулић, научни сарадник, ментор, Универзитет у Београду – Институт за нуклеране науке „Винча“
  3. Проф.др Марина Светел, редовни професор, Универзитет у Београду – Медицински факултет
  4. Др сц. Снежана Пејић, виши научни сарадник, Универзитет у Београду –Институт за нуклеране науке „Винча“
  5. Проф.др Тихомир Илић, редовни професор, Универзитет одбране Медицинског факултета, Војномедицинске академије