Obaveštenje

Mole se navedeni polaznici Pripremne nastave – hemija, da pošalju svoj kontakt (telefon i e-mail) na adresu mira.cakar@pharmacy.bg.ac.rs

  • Nikolić Mia
  • Bešinović Sofija
  • Jolvić Ljiljana

Mole se navedeni polaznici Pripremne nastave – biologija, da pošalju svoj kontakt (telefon i e-mail) na adresu biljana.potparevic@pharmacy.bg.ac.rs 

  • Hristina Ćamilović
  • Jovana Drobnjaković
  • Nina Stojanović
  • Vanja Marjanović
  • Sofija Banković